fbpx

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

Nyerj Magyarország mezt

Ehhez nem kell mást tenned, megosztani a posztot, megtippelni a Magyország-Portugália meccs végeredményét és megjelölni azt kivel néznéd szívesen a meccset.

Kérlek olvass tovább, hogy megismerd a részvételi feltételeket és az adatkezelési tevékenységünk részleteit!

A Jelen Szabályzat a játék kezdetétől megtalálható a Facebook oldalunkon a https://sport-felszereles.hu/facebook-jatek-szabaly-2020/ ‎ linken.

A részvételi feltételek elfogadását, és az adatkezeléshez való hozzájárulást a résztvevő a játékban való részvételi szándékának azon egyértelmű kinyilvánításával adja meg, hogy beküldi a feladványt.

A nyereményjáték lebonyolítása jelen Szabályzat alapján történik, az itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A nyereményjáték Szervezője: Papik Szilárd e.v. 4311 Nyírgyulaj, Bocskai út 2., Adószám: 61814417-2-35, Telefon: 06-30-278-0875, E-mail: szizosport@gmail.com, levelezési cím: 4700 Mátészalka, Alkotmány út 35-37. (a továbbiakban: Szervező)

 

 1. A JÁTÉK MENETE:

 

 • Játék kezdetének időpontja: 06.11. Péntek
 • Játék zárásának időpontja: 06.15. Kedd 18.00 óra
 • A játékban való részvétel módja: Ehhez nem kell mást tenned, megosztani a posztot, megtippelni a Magyország-Portugália meccs végeredményét és megjelölni azt kivel néznéd szívesen a meccset. !
 • A részvételi feltételeket nem teljesítő résztvevő nem jogosult a nyereményre.

 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

 • A játékban részt vehet minden – Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel és Facebook profillal rendelkező természetes személy, aki a játék határ időn belül(Likeol, megosztja és hozzászólásban leírja csapata nevét), amennyiben betöltötte a 18. életévét (a továbbiakban: Résztvevő).
 • A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint a Ptk 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt közeli hozzátartozói.
 • A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.
 • A nyereményjátékban résztvevő a nyereményjátékban történő részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
 • Részvételi feltételeket,
 • valamint az Adatkezelési tájékoztatót,

mely dokumentumok rendelkezéseit feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzatot, illetve annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a játékban való részvételre nem jogosult.

 • Egy személy csak egy a poszt likeolásával és megosztásával, valamint a poszt alatt csapata megnevezésével vehet részt a Nyereményjátékban.
 • Szervező a 3.2. pontban meghatározottakon kívül más módot nem fogad el a részvételre.
 • Amennyiben valamely Résztvevő nem kíván részt venni a Nyereményjátékban, akkor a kommentjét a nyereményjáték vége előtt törölheti, illetve a nyereményjáték vége előtt, illetve a sorolás időpontjáig az szizosport@gmail.com email címen jelezheti. A sorolást követően Résztvevő a nyereményt visszautasíthatja.

 

 1. SORSOLÁS RÉSZLETEI

 

 • Sorsolás időpontja: 2021. 06.16. 12.00 óra
 • Sorsolás helyszíne:. 4700 Mátészalka online sorsolás.
 • A Nyertes kisorsolása https://commentpicker.com/ programmal történik.
 • A Szervező az ajándék nyertesének nevét Facebook poszt formájában közzéteszi a sorsolástól számított 3 napon belül a …. Facebook oldalon. A nyertest privát üzenetben értesíti a nyereményéről, akinek erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és nyeremény kézbesítéséhez szükséges szállítási címét Facebook privát üzenetben.
 • A sorsolásban azok a személyek vesznek részt, akik megfelelnek a részvételi feltételekben foglaltaknak, valamint elfogadják jelen szabályzatot.
 • A sorsolás során arra az esetre, amennyiben a nyereményt nem veszik át, pótnyertes kihúzására kerül sor, aki az eredeti Nyertes helyébe lép.
 • Amennyiben a Nyertes cselekvőképessége korlátozott, vagy kizárt, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a Nyertes nem azonosítható, vagy a Részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek nem felel meg, úgy a pótnyertes lép a helyébe.
 • A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a nyereményjáték során megadott e-mail címe/facebook profilja a nyereményátvétellel kapcsolatos értesítés előtt törlésre került, vagy bebizonyosodik, hogy nem a saját e-mail címét/facebook profilját adta meg a játékban történő részvételhez.

 

 1. NYEREMÉNY

 

 • A Megnyerhető nyeremény: A játékban résztvevők között egy Magyarország mezt sorsolunk ki!
 • A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.
 • A Nyertesnek a nyereményt a Szervező postán juttatja el. A postázási költség a Szervezőt terheli.

 

 

 1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

 

 • A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli játékban való részvételéből, valamint a Nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 • A nyereményjátékban más által jogosulatlanul megadott adatok tekintetében a SZERVEZŐ kizárja felelősségét.
 • A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is.
 • A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a Résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg.

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a vállalkozás üzleti oldaláról letölthető dokumentumoknál.