Facebook Játék szabály 2020

Játékszabályzat

1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a Szi-Zo Sportszer ( 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 39.) továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalon https://www.facebook.com/szizosport/ futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban a Sport-felszereles.hu (továbbiakban: Megbízott) munkavállalói valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2020.07.10- től 07.14. 12:00

A Játék menete: Linkeld be a kommentbe, hogy melyik termékünkkel lepnéd meg egy általad megjelölt barátodat!

A nyereménysorsolás azok között történik meg, akik belinkelik Facebook oldalunkon kommentbe, hogy melyik termékünkkel lepnék meg egy barátjukat: https://www.facebook.com/szizosport/

A sorsolás időpontja: 2020.07.14. 15:00

Kapcsolatfelvétel: A Nyertessel a nyereménysorsolást követően 24 órán belül Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertes nevét a https://www.facebook.com/szizosport/ oldalon közzétesszük.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során azok között, akik belinkelik kommentben, hogy melyik termékünkkel lepnék meg egy barátjukat, kisorsolunk 1 nyertest, aki megnyeri ezt az Adidas Solarboost ST 19 G28060 sportcipőt. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– nem múlt el 18 éves;

– ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

– ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook üzenet formájában a kapcsolatot;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A Nyertessel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyedileg egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a Nyertessel 2 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a   Szi-Zo Sportszer kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes: A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

6. Sport-felszereles.hu felelőssége

A Sport-felszereles.hu kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

7. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

8. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Sport-felszereles.hu fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

A Sport-felszereles.hu fenntartja, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. (This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.)

A játék megfelel a nyereményjátékok szervezéséről szóló törvénynek, a nyereményjátékok adózásáról szóló törvénynek, a nyeremény promóciós szolgáltatásnak minősül, így a nyertesnek nem kell feltüntetnie az SZJA bevallása során.

Szi-Zo Sportszer

4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 39.

Telefon: +36 42 311 301

Mobil: +36 30 348 5694

E-mail: nyiregyhazaszizo@gmail.com

Budapest, 2020.07.10.

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Játszom!” color=”alert” style=”shade” size=”xxlarge” animate=”fadeInDown” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://www.facebook.com/szizosport/photos/a.585899304794727/3359444094106887/?type=3&theater”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

Elérhetőség

Mátészalka: +36/70 779 3049

Nyíregyháza: +36/30 348 5694

Szatmárnémeti, RO: +40/749 657 979